לקט מחוק ההתעללות (התייעלות במקור) הכלכלית, התשע”ו, ס”ח 2511

Hakika_2016

פ“1984” מתקרב כבר אמרנו?ו

 להורדה בקובץ:  עידכוני חקיקה 2016